Tel: +386 40 619 246 | Mail: info@ums.si


ponudba zahteva

MANSARDA - Subvencija - EKO SKLAD - popust do 20%

Javni poziv - 74SUB-OB19 - Nepovratne finančne spodbude občanom

V letu 2019 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbube občanom za nove naložbe večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 16 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2 K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

Več si lahko ogledate na Eko sklad - Izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru ».