Tel: +386 40 619 246 | Mail: info@ums.si


ponudba zahteva

Mansarde obloge - MO - D612

Podstrešja v veliki meri ostajajo neizkoriščena in s tem tudi slabo toplotno zaščitena. Z izrabo podstrešja povečamo bivalno površino in izrabo stavbnega zemljišča.
S suhomontažnimi sistemi optimalno izvedemo mansardne bivalne prostore, tako v obstoječih objektih kot v novogradnjah.

Mansardno oblogo sestavljajo:
  • pocinkana podkonstrukcija,
  • distančniki in/ali obešala, s katerim določimo željeno višino stropa in debelino toplotne izolacije,
  • toplotno in zvočno izolacijo - običajno debeline 25 cm (15cm/10cm - križna vezava),
  • parno zaporo,
  • mavčno ploščo, eno ali dvoslojno, odvisno od namena obloge,
  • v vlažnih prostorih vgradimo - vlagodoporne plošče...

Pri izvedbi mansardne obloge pazimo, da:

  • izolacijo vgradimo, da ne pride do toplotnih mostov, skozi špirovce oz. lesom,
  • so špirovci s spodnje strani obdani z vsaj 5cm debelo toplotno izolacijo,
  • zagotovimo prostor za odzračevanje med izolacijo in primarno kritino(strešniki), v primeru, da ostrešje nima sekundarne kritine(paroprepusna folija),...


Subvencija - EKO SKLAD - popust do 25%

Javni poziv - 29SUB-OB15 - Nepovratne finančne spodbude občanom

V letu 2015 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbube občanom za nove naložbe večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega stanovanja.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2 K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

Več si lahko ogledate na Eko sklad - javni poziv 29SUB-OB15 ».


Zahtevaj ponudbo

S pripravo ponudbe boste lažje planirali vaše stroške za izvedbo suhomontažnih storitev. Ponudbo vam bomo pripravili brezplačno.

                       Zahtevaj ponudbo

Toplotna in zvočna izolacija

Izolacijo uporabljamo za preprečevanje prehajanja toplote in zvoka. Danes v veliki meri skrbimo za čim manjšo porabo toplote, kar nam omogočajo vedno boljši material na trgu.

V sisteme najbolj pogosto vgrajujemo izolacijo proizvajacev Knauf-insulation in Ursa. Več o njihovih produktih si lahko ogledate na:

Knauf-Insulation »

Ursa »